Termeni și condiții

Condiții generale utilizatori finali

Apreciem încrederea pe care ați acordat-o Bakeronline SA, Adolf Baeyensstraat 53, 9040 Gent, Belgia (Cod de înregistrare TVA BE0543469620), denumită în continuare „Bakeronline”, și vă tratăm drepturile cu seriozitate. Aceste condiții generale vă informează cu privire la situația dumneavoastră juridică în timpul utilizării site-ului nostru web, a aplicației noastre web și a aplicației, denumite în continuare „Serviciile”. Prin accesarea Serviciilor noastre, sunteți de acord să respectați termenii și condițiile de mai jos. Acești termeni și condiții se aplică pentru toate ofertele, comenzile, acordurile, ... (fără limitare) plasate la și/sau prin intermediul Bakeronline.

SERVICIILE

Bakeronline oferă o platformă de comunicare, comenzi și tranzacții pentru comercianții înregistrați și clienții acestora, utilizatorii finali. Prin intermediul Serviciilor Bakeronline, utilizatorii finali înregistrați pot comanda (și dacă este aplicabil, pot plăti) online la comercianții înregistrați. Bakeronline nu este parte și nici intermediar, ci oferă doar infrastructura necesară pentru comercianții înregistrați și utilizatorii finali.

ÎNREGISTRARE

Fiecare utilizator final care dorește să utilizeze Serviciile noastre este obligat să se înregistreze. Formularul de înregistrare trebuie completat onest și integral. Prin înregistrarea în Serviciile noastre, confirmați că aveți cel puțin 16 ani. Bakeronline are dreptul de a vă refuza înregistrarea sau, în caz de abuz sau fraudă, de a vă anula înregistrarea. Nu există reclamații privind înregistrarea. Contractul între Bakeronline și utilizatorul final cu privire la utilizarea Serviciilor Bakeronline se încheie la momentul înregistrării și după confirmarea Bakeronline, de regulă prin e-mail sau prin acordarea accesului la Servicii utilizatorului final.

Utilizatorul final se angajează să își protejeze parola și alte date (cu caracter personal) introduse în timpul înregistrării pe Serviciile noastre și ulterior împotriva accesului neautorizat. În cazul în care utilizatorul final are cunoștință de o încălcare (potențială) a securității datelor, precum furtul sau transferul neautorizat al datelor (cu caracter personal) sau în cazul în care utilizatorul final consideră că ar putea avea loc o încălcare a securității datelor, acesta trebuie să notifice Bakeronline imediat. Utilizatorul final sau orice altă persoană (asociată) nu are dreptul de a accesa contul unei alte persoane sau al unui comerciant înregistrat. Utilizatorul final se angajează să își actualizeze cu regularitate parola.

DREPTUL DE RENUNȚARE

Utilizatorul final are dreptul de a renunța la achiziția sa în măsura în care comerciantul înregistrat nu a aprobat comanda încă. Comerciantul înregistrat are întotdeauna dreptul de a refuza o comandă. În cazul aprobării/refuzului, utilizatorul final va primi un e-mail. Aceasta înseamnă că utilizatorul final nu mai are dreptul de a renunța la achiziția sa din momentul în care comerciantul înregistrat aprobă comanda. Acesta este momentul încheierii contractului dintre comerciantul înregistrat și utilizatorul final. Utilizatorul final poate fi ținut răspunzător pentru plata comenzii în orice moment în cazul în care lipsește la momentul preluării. În cazul livrării la domiciliu, utilizatorul final va face tot ce îi stă în putere pentru a primi comanda la momentul agreat. Dacă utilizatorul final nu poate respecta acest interval de livrare, va contacta comerciantul înregistrat cu cel puțin 2 ore înainte.

Comerciantul înregistrat are doar o obligație de diligență în ceea ce privește accesul, procesul de comandă, livrare sau alte servicii prin intermediul magazinului său web din cadrul Bakeronline. Acesta are dreptul de a șterge (parțial) magazinul său web în orice moment din motive de mentenanță, actualizare sau din orice alt motiv, fără a avea obligația de a notifica utilizatorii.

PRELUAREA/LIVRAREA COMENZII DUMNEAVOASTRĂ

Adresa de preluare este adresa magazinului comerciantului înregistrat la care ați plasat comanda, cu excepția cazului în care se menționează altfel în magazinul web al comerciantului înregistrat. Adresa de livrare se stabilește în timpul procesului de plasare a comenzii. Bakeronline nu va fi ținută răspunzătoare pentru comenzi întârziate sau „uitate”. Comerciantul înregistrat rămâne răspunzător în orice moment pentru pregătirea și livrarea la timp a comenzii dumneavoastră.

Utilizatorul final este obligat, sub sancțiunea decăderii din drepturi, să inspecteze comanda la momentul primirii. Orice problemă sau lipsuri legate de calitatea produselor trebuie raportată imediat comerciantului înregistrat. Sarcina probei este pe seama utilizatorului final.

Comerciantul înregistrat nu poate fi ținut răspunzător pentru întârzieri și/sau pentru neexecutarea contractului în caz de forță majoră, dificultăți legate de greve, probleme de server, probleme de transport sau comunicații, inundații, incendii, erori ale site-ului web, erori generate de furnizorul de servicii de plată, caz fortuit, ... (fără limitare).

Comerciantul înregistrat nu poate fi ținut răspunzător pentru daune sau vătămări personale cauzate de utilizarea inadecvată, incorectă sau iresponsabilă a produsului sau pentru orice daune cauzate de neglijența gravă sau comportamentul necorespunzător intenționat al unei terțe părți, al utilizatorului final sau al reprezentatului acestuia.

PREȚURI ȘI PLATĂ

Sunt aplicabile prețurile afișate pe Serviciile noastre. Doar în cazul „prețului țintă” prețul real poate fi ușor diferit în magazin (de exemplu, în cazul produselor la care prețul este exprimat per kilogram). Comerciantul înregistrat este răspunzător de semnalarea prețurilor țintă. Dacă utilizează funcția „preț țintă” pusă la dispoziție de Bakeronline, utilizatorului final i se reamintește posibila modificare a prețului de mai multe ori.

Toate prețurile includ TVA, dar ar putea exclude costurile suplimentare (de exemplu, costul de livrare). Aceste costuri suplimentare pot fi adăugate în timpul procesului de realizare a comenzii. Comerciantul înregistrat este răspunzător de actualizarea prețurilor sale. Comanda nu va fi prelucrată și nici transmisă comerciantului înregistrat dacă plata nu a fost autorizată, cu excepția cazurilor în care utilizatorul final alege să plătească la preluare.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate drepturile aferente software-ului Bakeronline, inclusiv asupra mărcii comerciale, denumirii, emblemei, conceptului, formatului, codului, designului, procedurilor, ... (fără însă a se limita la acestea) care aparțin Bakeronline vor rămâne în proprietatea Bakeronline în orice moment și nu vor fi transferate utilizatorului final. De asemenea, fotografiile realizate de fotograful Bakeronline vor rămâne în proprietatea Bakeronline. Utilizatorul final are dreptul de a utiliza informațiile disponibile pe Servicii doar în scopuri personale și non-comerciale.

INFORMAȚII

Comerciantul înregistrat este răspunzător de corectitudinea informațiilor despre produs și trebuie să se asigure că aceste informații sunt corecte și complete. Produsele sunt afișate cât mai corect posibil, iar fotografiile sunt realizate cu cea mai mare grijă pentru detalii. Cu toate acestea, acestea sunt afișate doar în scop exemplificativ pentru a facilita opțiunea utilizatorului final. Produsele real pot prezenta diferențe vizuale (de exemplu culoare, volum și formă). Bakeronline nu va fi ținută răspunzătoare pentru informații incorecte sau incomplete pe magazinul web al unui comerciant înregistrat.

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

Se aplică legea belgiană. Doar instanțele din districtul judiciar Gent dețin competența teritorială pentru judecarea litigiilor. În cazul în care oricare dintre condițiile de mai sus este nelegală, celelalte condiții își mențin aplicabilitatea în orice moment.

CONTACT

Orice întrebare, solicitare sau observație legată de utilizarea Serviciilor noastre este binevenită și trebuie adresată Bakeronline SA, Adolf Baeyensstraat 53, B-9040 Gent. Ne puteți contacta prin e-mail la info@bakeronline.ro.

Toate datele cu caracter personal prelucrate în timpul utilizării Serviciilor noastre vor fi tratate cu diligența necesară. Puteți afla mai multe informații despre politica noastră privind confidențialitatea aici.

Utilizăm module cookie pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare. Puteți afla mai multe informații despre politica noastră privind modulele cookie aici.

Condiții generale comercianți înregistrați

Apreciem încrederea pe care ați acordat-o Bakeronline SA, Adolf Baeyensstraat 53, 9040 Gent, Belgia (Cod de înregistrare TVA BE0543469620), denumită în continuare „Bakeronline”, și vă tratăm drepturile cu seriozitate. Aceste condiții generale vă informează cu privire la situația dumneavoastră juridică în timpul utilizării site-ului nostru web, a aplicației noastre web și a aplicației, denumite în continuare „Serviciile”. Prin accesarea Serviciilor noastre, sunteți de acord să respectați termenii și condițiile de mai jos. Acești termeni, precum și termenii pentru utilizatorii finali de mai sus, se aplică pentru toate ofertele, comenzile, acordurile, ... (fără limitare) plasate la și/sau prin intermediul Bakeronline.

SERVICIILE

Bakeronline oferă o platformă de comunicare, comenzi și tranzacții pentru comercianții înregistrați și clienții acestora, utilizatorii finali. Prin intermediul Serviciilor Bakeronline, utilizatorii finali înregistrați pot comanda (și dacă este aplicabil, pot plăti) online la comercianții înregistrați. Bakeronline nu este parte și nici intermediar, ci oferă doar infrastructura necesară pentru comercianții înregistrați și utilizatorii finali.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

În calitate de comerciant, vă puteți înregistra compania pe Serviciile noastre în orice moment. Cu toate acestea, Bakeronline are dreptul de a vă refuza înregistrarea sau, în caz de abuz sau fraudă, de a vă anula înregistrarea. Nu există reclamații privind înregistrarea. După înregistrare, puteți începe crearea magazinului dumneavoastră web personal. Aveți dreptul de a explora setările noastre gratuit timp de 15 zile. În a 15-a zi veți primi prima factură pentru următoarele 12 luni, indiferent de stadiul magazinului dumneavoastră web în momentul respectiv. Contractul între Bakeronline și comerciantul înregistrat cu privire la utilizarea Serviciilor Bakeronline se încheie la momentul înregistrării și după confirmarea Bakeronline, de regulă prin e-mail sau prin acordarea accesului la Servicii comerciantului înregistrat. Prima factură va servi drept confirmare a contractului. Contractul în sine va fi transmis în aceeași săptămână cu prima factură. La lansare, veți primi și materialele de marketing preferate.

Comerciantul înregistrat se angajează să își protejeze parola și alte date (cu caracter personal) introduse în timpul înregistrării pe Serviciile noastre și ulterior împotriva accesului neautorizat. În cazul în care comerciantul înregistrat are cunoștință de o încălcare (potențială) a securității datelor, precum furtul sau transferul neautorizat al datelor (cu caracter personal) sau în cazul în care comerciantul înregistrat consideră că ar putea avea loc o încălcare a securității datelor, acesta trebuie să notifice Bakeronline imediat. Comerciantul înregistrat sau orice altă persoană (asociată) nu are dreptul de a accesa contul unei alte persoane sau al unui comerciant înregistrat. Comerciantul înregistrat se angajează să își actualizeze cu regularitate parola.

FACTURARE

Facturile Bakeronline trebuie plătite în termen de 30 de zile, cu excepția cazului în care se prevede altfel pe factură. Bakeronline va factura doar onorariul lunar. Actualizările zilnice sunt gratuite. Doar dacă doriți să faceți modificări speciale la magazinul dumneavoastră web vi se va face o propunere. Debitarea directă este metoda standard de plată.

Pentru fiecare factură care nu a fost plătită integral la data scadentă, va trebui să plătiți - prin efectul legii și fără notificare prealabilă de punere în întârziere - penalități de întârziere de 2% pe lună, unde o lună care a început deja se consideră o lună completă, iar suma datorată va fi majorată cu toate costurile de colectare suportate de Bakeronline în legătură cu colectarea creanței, plus 20% din valoarea facturii, cu un minimum de 150 de euro (fără TVA) cu titlu de daune compensatorii, fără a aduce atingere dreptului Bakeronline de a pretinde o despăgubire de o valoare mai mare.

De asemenea, Bakeronline își rezervă dreptul de a pune (temporar) magazinul web sau site-ul web offline până la primirea plății integrale.

CONDIȚII DE RENUNȚARE

Contractul va fi reînnoit automat anual cu excepția cazului în care a fost denunțat unilateral în scris de către Bakeronline sau de către comerciantul înregistrat cu trei luni înainte de data expirării. În acest caz, contractul încetează la data expirării valabilității aplicabile și toate datele privind comerciantul înregistrat vor fi șterse.

DREPTUL DE RENUNȚARE

Utilizatorul final are dreptul de a renunța la achiziția sa în măsura în care comerciantul înregistrat nu a aprobat comanda încă. Comerciantul înregistrat are întotdeauna dreptul de a refuza o comandă. În cazul aprobării/refuzului, utilizatorul final va primi un e-mail. Aceasta înseamnă că utilizatorul final nu mai are dreptul de a renunța la achiziția sa din momentul în care comerciantul înregistrat aprobă comanda. Acesta este momentul încheierii contractului dintre comerciantul înregistrat și utilizatorul final. Utilizatorul final poate fi ținut răspunzător pentru plata comenzii în orice moment în cazul în care lipsește la momentul preluării. În cazul livrării la domiciliu, utilizatorul final va face tot ce îi stă în putere pentru a primi comanda la momentul agreat. Dacă utilizatorul final nu poate respecta acest interval de livrare, va contacta comerciantul înregistrat cu cel puțin 2 ore înainte.

Comerciantul înregistrat are doar o obligație de diligență în ceea ce privește accesul, procesul de comandă, livrare sau alte servicii prin intermediul magazinului său web din cadrul Bakeronline. Acesta are dreptul de a șterge (parțial) magazinul său web în orice moment din motive de mentenanță, actualizare sau din orice alt motiv, fără a avea obligația de a notifica utilizatorii.

RELAȚIA CU CLIENȚII

Contractul între Bakeronline și comerciantul înregistrat nu stabilește drepturi și obligații decât în sarcina Bakeronline și a comerciantului înregistrat. Bakeronline nu va fi ținută răspunzătoare pentru obligațiile născute din relația dintre comerciantul înregistrat și utilizatorul final. Comerciantul înregistrat este pe deplin răspunzător pentru magazinul său web (și pentru gestionarea acestuia) prin intermediul Bakeronline. Acest lucru înseamnă că Bakeronline nu poate fi ținută răspunzătoare pentru daune și/sau profit nerealizat, greve, pierderea oportunității, pierderea economiilor preconizate, proasta gestionare, pierderea timpului (de lucru) sau orice activități nelegale datorate utilizării Serviciilor Bakeronline, cu excepția acțiunilor deliberate. Comerciantul înregistrat rămâne răspunzător în orice moment pentru pregătirea la timp a comenzilor.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate drepturile aferente software-ului Bakeronline, inclusiv asupra mărcii comerciale, denumirii, emblemei, conceptului, formatului, codului, designului, procedurilor, ... (fără însă a se limita la acestea) care aparțin Bakeronline vor rămâne în proprietatea Bakeronline în orice moment și nu vor fi transferate comerciantului înregistrat. De asemenea, fotografiile realizate de fotograful Bakeronline vor rămâne în proprietatea Bakeronline. Toate informațiile necesare pentru crearea magazinului web și livrate de comerciantul înregistrat (precum denumire, orar de funcționare, produse, ...) sunt proprietatea comerciantului înregistrat. Comerciantul înregistrat și Bakeronline vor respecta natura confidențială a contractului și a tuturor proprietăților incluse de acesta, cu excepția obligațiilor legale de divulgare, a cazurilor de forță majoră sau a situațiilor în care aceste informații erau deja cunoscute înainte de încheierea contractului sau în care informațiile sunt de domeniul public.

INFORMAȚII

Comerciantul înregistrat este răspunzător de corectitudinea informațiilor despre produs și trebuie să se asigure că aceste informații sunt corecte și complete. Bakeronline nu va fi ținută răspunzătoare pentru informații incorecte sau incomplete pe magazinul web al unui comerciant înregistrat.

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

Se aplică legea belgiană. Doar instanțele din districtul judiciar Gent dețin competența teritorială pentru judecarea litigiilor. În cazul în care oricare dintre condițiile de mai sus este nelegală, celelalte condiții își mențin aplicabilitatea în orice moment.

CONTACT

Orice întrebare, solicitare sau observație legată de utilizarea Serviciilor noastre este binevenită și trebuie adresată Bakeronline SA, Adolf Baeyensstraat 53, B-9040 Gent. Ne puteți contacta prin e-mail la info@bakeronline.ro.