Politica de confidențialitate

Subscrisa, Bakeronline SA, Adolf Baeyensstraat 53, 9040 Gent, Belgia, Număr de înregistrare TVA BE0543469620, info@bakeronline.ro, denumită în continuare „Bakeronline”, acordăm o mare importanță protecției confidențialității și datelor personale ale tuturor utilizatorilor site-ului nostru web, a aplicațiilor de pe site-ul web și a aplicației, denumite în continuare „Serviciile”.

Prezenta politică privind confidențialitatea, denumită în continuare „Politica privind confidențialitatea”, se aplică în cazul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoană fizică prin intermediul Serviciilor noastre și se aplică pentru toți utilizatorii potențiali, actuali și anteriori ai Serviciilor noastre. Aceasta nu se aplică în cazul prelucrării de date anonimizate sau de date ale persoanelor juridice.

Comerciantul înregistrat la care plasați o comandă sau pe care îl contactați poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de operator în următoarele scopuri:

 • Prelucrarea comenzilor plasate de clienți către Client;
 • Răspunsul la solicitările adresate de clienți către Client;
 • Marketing al Clientului către clienții acestuia.

Mai mult, Bakeronline poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de operator în următoarele scopuri:

 • Pentru securizarea și optimizarea Serviciilor sale;
 • Pentru gestionarea contului dumneavoastră și pentru executarea Serviciilor sale;
 • Pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră adresate Bakeronline;
 • În scopuri de cercetare și statistice;
 • Pentru marketing.

În cazurile și situațiile prevăzute de lege, puteți exercita următoarele drepturi în calitate de utilizator al Serviciilor noastre:

 • Dreptul de acces
 • Dreptul de rectificare
 • Dreptul de ștergere
 • Dreptul de restricționare a prelucrării
 • Dreptul de transmitere a datelor
 • Dreptul de retragere a consimțământului
 • Dreptul de opoziție

Dacă doriți să exercitați (unul dintre) aceste drepturi, trebuie să vă adresați întotdeauna părții responsabile de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, respectiv operatorul. Unele dintre drepturile de mai sus pot fi exercitate prin intermediul setărilor contului dumneavoastră (dacă dețineți un astfel de cont). Puteți contacta întotdeauna comercianții înregistrați prin intermediul detaliilor de contact afișate pe pagina acestora. Bakeronline poate fi contactată la detaliile de contact menționate la începutul Politicii privind confidențialitate.

Pentru completitudine, dorim să vă informăm că aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritatea pentru protecția datelor (https://www.dataprotection.ro/).

Imediat după modificarea prezentei Politici privind confidențialitatea, veți primi o notificare prin intermediul Serviciilor noastre. Dacă este cazul, dumneavoastră, în calitate de utilizator, veți primi solicitarea de a accepta cea mai recentă versiune a prezentei Politici privind confidențialitatea.

Dacă doriți să aflați mai multe despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul Serviciilor noastre, vă rugăm să consultați informațiile de mai jos.

1. Ce date cu caracter personal sunt prelucrate și în ce scop?

Prin „date cu caracter personal” înțelegem orice informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă. Acestea includ informații precum detalii, sunet, imagini..., asociate cu o persoană, de exemplu numele, adresa, localizarea... care fac posibilă identificarea directă sau indirectă a unei persoane fizice. Datele anonimizate nu pot fi folosite pentru identificarea unei persoane fizice și, în consecință, nu sunt considerate date cu caracter personal. Puteți edita cu ușurință datele dumneavoastră folosind setările contului. Aici puteți gestiona și preferințele dumneavoastră privind comunicarea prin e-mail și buletine informative. Bakeronline poate utiliza aceste date în scopuri compatibile cu această Politică privind confidențialitatea și cu Politica privind modulele cookie.

Prin „prelucrare” ne referim la orice prelucrare a datelor. Câteva exemple: colectarea, înregistrarea, derivarea, salvarea, structurarea, stocarea, consultarea, vizualizarea, partajarea, transmiterea, ștergerea, eliminarea, arhivarea, ...

Comerciantul înregistrat la care plasați o comandă sau pe care îl contactați poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de operator în următoarele scopuri:

1) Prelucrarea comenzilor plasate de clienți către Client, pe baza relației contractuale sau a unor etape prealabile asociate.

Detaliile de identificare personală (nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de livrare), detaliile comenzii (data și ora comenzii, conținutul comenzii, tipul comenzii, originea comenzii, metoda de plată, valoarea) și detaliile de identificare financiară (titularul contului, numărul cardului, metoda de plată și numărul contului bancar) sunt prelucrate pentru pregătirea comenzii la momentul potrivit și pentru livrarea acesteia către persoana potrivită și, dacă este cazul, pentru rambursarea corectă a garanției aferente unui produs. În cazul unor probleme aferente comenzii, aceste detalii pot fi utilizate pentru a vă contacta, dar doar în contextul serviciilor pentru clienți.

2) Răspunsul la solicitările adresate de clienți către Client, pe baza relației contractuale sau a unor etape prealabile asociate.

În cazul în care contactați comerciantul înregistrat direct prin intermediul detaliilor de contact prevăzute pe pagina acestuia, detaliile dumneavoastră de identificare personală (nume, prenume, adresă de e-mail și număr de telefon) sunt prelucrate, pe baza relației contractuale sau a unor etape prealabile asociate, pentru a vă oferi un răspuns la solicitare.

3) Marketing al Clientului către clienții acestuia, pe baza intereselor legitime.

Comercianții înregistrați cu care ați interacționat în trecut vă pot informa cu privire la produsele și serviciile acestora sau ale partenerilor lor prin poștă sau telefonic, pe baza intereselor legitime.

Comercianții înregistrați la care ați plasat o comandă vă pot informa cu privire la produsele și serviciile acestora prin e-mail, pe baza intereselor legitime. În cazul campaniilor de e-mail transmise prin intermediul funcției de buletin informativ din cadrul Serviciilor noastre, vă puteți dezabona din setările contului dumneavoastră.

Interesele legitime sunt reprezentate de faptul că este important pentru comercianții înregistrați să își poată informa clienții (potențiali) cu privire la produsele și serviciile care pot fi de interes pentru aceștia. Acest tip de prelucrare poate include crearea de profiluri. Crearea de profiluri nu vă afectează, dar poate conduce la o mai bună experiență a consumatorului și la primirea de oferte personalizate, ceea ce reprezintă avantaje pentru dumneavoastră. Cu toate acestea, nu sunteți obligați să vă oferiți datele personale în acest scop. Puteți să vă opuneți acestei prelucrări (a se vedea mai jos). În cazul campaniilor de e-mail transmise prin intermediul funcției de buletin informativ din cadrul Serviciilor noastre, vă puteți dezabona din setările contului dumneavoastră.

Detaliile de contact ale comercianților înregistrați pot fi identificate prin intermediul paginii acestora. Comerciantul înregistrat este răspunzător de utilizarea Serviciilor noastre și trebuie să utilizeze funcțiile disponibile cu diligența necesară. În acest context, Bakeronline acționează doar în calitate de persoană împuternicită a operatorului pentru comerciantul înregistrat.

Mai mult, Bakeronline poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de operator în următoarele scopuri:

1) Pentru securizarea și optimizarea Serviciilor sale, pe baza relației contractuale sau a unor etape prealabile asociate.

Detaliile de identificare electronică (adresa IP, modulele cookie, depozitare HTML5) și informațiile privind dispozitivul dumneavoastră (browser, sistem de operare, versiunea aplicației, ...) sunt prelucrate pentru a securiza Serviciile noastre, pentru a combate frauda, pentru îmbunătățirea experienței de navigare și pentru optimizarea Serviciilor noastre. Dacă prelucrarea (sau o parte a acesteia) nu este necesară pentru realizarea scopurilor de mai sus, se va solicita consimțământul dumneavoastră explicit.

Bakeronline poate folosi și Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. (denumit în continuare „Google”). Cu toate acestea, Bakeronline nu comunică date cu caracter personal către Google (Modul în care Google prelucrează datele poate fi consultat aici). Analizând aceste date, Bakeronline află cum sunt utilizate Serviciile, astfel încât Bakeronline să le poată îmbunătăți și optimiza.

Mai multe informații privind utilizarea modulelor cookie pot fi consultate în Politica privind modulele cookie.

2) Pentru gestionarea contului dumneavoastră și pentru executarea Serviciilor sale, pe baza relației contractuale sau a unor etape prealabile asociate.

Detaliile de identificare personală (nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon) sunt prelucrate pe baza relației contractuale sau a unor etape prealabile asociate. Aceste detalii permit Bakeronline să creeze un cont și să activeze Serviciile. Mai mult, detaliile de contact vor fi utilizate doar în contextul serviciilor pentru clienți.

Detaliile de localizare electronică (GPS) vor fi prelucrate dacă utilizați funcția „sortare după distanță”. Aceste detalii sunt necesare pentru ca funcția să prelucreze solicitarea dumneavoastră.

Mai mult, Google Maps este aplicat pentru a afișa localizarea comercianților înregistrați și, dacă este cazul, pentru a stabili cel mai scurt traseu de la locația dumneavoastră până la magazin. Cu toate acestea, Bakeronline nu comunică date cu caracter personal către Google (Modul în care Google prelucrează datele poate fi consultat aici). Termenii și condițiile generale de utilizare a Google Maps pot fi găsite aici). Prelucrarea acestor detalii este necesară pentru gestionarea solicitării dumneavoastră, respectiv afișarea locației comerciantului înregistrat sau stabilirea traseului celui mai scurt până la locația comerciantului înregistrat.

3) Pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră adresate Bakeronline, pe baza relației contractuale sau a unor etape prealabile asociate.

În cazul în care completați un formular de contact Bakeronline, detaliile dumneavoastră de identificare personală (nume, prenume, adresă de e-mail și număr de telefon) sunt prelucrate, pe baza relației contractuale sau a unor etape prealabile asociate, pentru a vă oferi un răspuns la solicitare.

4) În scopuri de cercetare și statistice, pe baza intereselor legitime.

Detaliile dumneavoastră personale pot fi prelucrate în scopuri de cercetare și statistice, respectiv pentru cercetare de piață, pentru măsurarea satisfacției clientului și pentru îmbunătățirea Serviciilor noastre.

În opinia noastră, cercetarea statistică poate conduce la îmbunătățirea Serviciilor noastre și la inovație, aducând beneficii atât pentru dumneavoastră, cât și pentru comunitate. Acest tip de prelucrare poate include crearea de profiluri. Crearea de profiluri nu vă afectează, dar poate conduce la o cercetare personalizată a nivelului de satisfacție și la îmbunătățirea Serviciilor noastre, ceea ce reprezintă avantaje pentru dumneavoastră. Cu toate acestea, nu sunteți obligați să vă oferiți datele personale în acest scop. Puteți să vă opuneți acestei prelucrări (a se vedea mai jos).

De asemenea, procesăm datele dvs. în statistici anonimizate pe care le furnizăm companiilor afiliate. Acest lucru le oferă o imagine generală și agregată despre utilizarea serviciilor noastre.

5) Pentru marketing, pe baza intereselor legitime

Dacă aveți un cont pentru Serviciile noastre, vă putem informa cu privire la produsele și serviciile noastre și la cele ale partenerilor noștri prin poștă sau telefonic, pe baza intereselor legitime.

Dacă aveți un cont pentru Serviciile noastre, vă putem informa cu privire la produsele și serviciile noastre și prin mijloace electronice de comunicare (de exemplu, prin e-mail), pe baza intereselor legitime.

Interesele legitime sunt reprezentate de faptul că este important pentru dumneavoastră, în calitate de comerciant înregistrat și/sau utilizator final, să fiți informat cu privire la produsele și serviciile care pot fi de interes pentru dumneavoastră.

Dacă v-ați exprimat consimțământul expres, vă putem informa și prin mijloace electronice de comunicare (de exemplu prin e-mail) cu privire la produsele și serviciile partenerilor noștri.

Acest tip de prelucrare poate include crearea de profiluri. Crearea de profiluri nu vă afectează, dar poate conduce la o mai bună experiență a consumatorului și la primirea de oferte personalizate, ceea ce reprezintă avantaje pentru dumneavoastră. Cu toate acestea, nu sunteți obligați să vă oferiți datele personale în acest scop. Puteți să vă opuneți acestei prelucrări sau vă puteți retrage consimțământul (a se vedea mai jos).

2. Cine primește datele mele cu caracter personal, în afară de Bakeronline și de comerciantul înregistrat?

1) Alte persoane împuternicite ale operatorului

Bakeronline acționează în calitate de persoană împuternicită a operatorului în numele comerciantului înregistrat care dorește să utilizeze Serviciile noastre pentru a-și deservi clienții (potențiali) conform celor agreate prin intermediul unui acord de prelucrare încheiat între comerciantul înregistrat și Bakeronline.

Mai mult, Bakeronline se bazează pe alte persoane externe împuternicite de operator. Aceasta înseamnă, printre altele, că transferăm temporar datele către terțe părți pentru numite sarcini sau interogări de căutare, dacă nu dispunem de mijloacele pentru a realiza chiar noi aceste operațiuni, de exemplu site web de găzduire, platformă de mail, instrumente de helpdesk, conexiuni de numerar, prelucrare plăți, ... Dacă facem acest lucru, ne vom asigura permanent că datele dumneavoastră sunt prelucrate de o manieră confidențială și sunt utilizate în siguranță. Vom preciza întotdeauna acest lucru într-un contract încheiat cu aceste persoane împuternicite de operator.

2) Altele

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate și către autorități guvernamentale, autorități de supraveghere și alte terțe părți ca parte a anumitor cerințe legale, în eventualitatea în care suspectăm și/sau încercăm să detectăm anumite infracțiuni, ca parte a executării drepturilor de proprietate intelectuală ale terților, în eventualitatea în care considerăm că ați încălcat termenii și condițiile de utilizare a Serviciilor noastre sau în eventualitatea în care dorim să punem în executare Politica noastră privind confidențialitatea.

În eventualitatea unei fuziuni, achiziții, vânzări, asocieri în participațiune și/sau în eventualitatea altei modificări a controlului în cadrul Bakeronline, Bakeronline își rezervă dreptul de a transfera datele cu caracter personal prelucrate de Bakeronline către orice terță parte „ca parte din această fuziune, achiziție, vânzare, asociere în participațiune și/sau orice altă modificare a controlului”.

3. Cât timp vor fi stocate datele mele?

Bakeronline va stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru perioada minimă necesară pentru îndeplinirea scopurilor din prezenta Politică privind confidențialitatea, cu excepția cazurilor în care stocarea este necesară pentru soluționarea unor dispute sau dacă le ea impune o perioadă mai lungă de stocare. Informațiile fără caracter personal pot fi stocate fără nicio limitare în timp, pentru scopuri statistice. După perioada minimă, datele dumneavoastră vor fi anonimizate și stocate în scopuri statistice. Datele anonimizate nu pot fi asociate cu o persoană, ceea ce înseamnă că nu pot fi clasificate drept date cu caracter personal.

Închiderea unui cont Bakeronline este posibilă pe baza unuia din următoarele motive:
1) Utilizatorul solicită ștergerea contului său. În acest caz, utilizatorului i se va solicita să își confirme solicitarea. După această confirmare, contul va fi șters în termen de 30 de zile, dând utilizatorului ocazia să își reconsidere opțiunea.

2) În caz de inactivitate: după 18 luni de inactivitate, utilizatorul va primi un avertisment că i se va șterge contul. Dacă utilizatorul nu reacționează, în orice modalitate posibilă, în termen de 1 lună de la primirea avertismentului, contul și toate datele cu caracter personal asociate vor fi șterse.

3) În caz de fraudă.

4. Cum sunt securizate și stocate datele mele?

Bakeronline declară că protecția datelor cu caracter personal face parte integrantă din protecția datelor. În consecință, Bakeronline ia măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal împotriva prelucrării sau accesului neautorizate pentru a evita abuzurile.

În cazul oricărui transfer de date cu caracter personal către o persoană împuternicită de operator din afara SEE, comerciantul înregistrat și Bakeronline vor realiza transferul respectiv în conformitate cu prezenta Politică privind confidențialitatea, iar Bakeronline va respecta legislația și reglementările aplicabile cu privire la protecția datelor pentru a asigura garanții suficiente.

5. Ce sunt modulele cookie și cum le aplicăm?

Modulele cookie sunt fișiere text plasate pe computerul dumneavoastră pentru a colecta informații standard de jurnalizare de pe Internet, precum și informații privind comportamentul. Aceste informații sunt utilizate pentru a urmări comportamentul vizitatorilor pe site-ul web și pentru realizarea de rapoarte statistice privind site-ul web.

Puteți afla mai multe informații despre politica noastră privind modulele cookie aici.

6. Ce drepturi am?

Dreptul de acces:

Puteți să ne întrebați ce date cu caracter personal prelucrăm, de ce le prelucrăm, ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm, cu ce categorii de terțe părți partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal, de unde provin datele prelucrate și - dacă este cazul - ce temei utilizăm pentru prelucrarea automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul de rectificare:

Fiecare utilizator își poate corecta propriile detalii de cont din setările contului. Pentru actualizarea detaliilor dumneavoastră, vă solicităm să vă modificați personal detaliile.

Dreptul de ștergere:

Puteți solicita ștergerea contului dumneavoastră. Dacă faceți acest lucruri, nu veți mai putea utiliza Serviciile noastre.

Dreptul de restricționare a prelucrării:

În cazurile prevăzute de legislația privind protecția datelor din Belgia și din Europa. În cazul în care prelucrarea în cadrul Serviciilor noastre a fost restricționată, datele dumneavoastră cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public. După obținerea acestei restricționări a prelucrării, vă vom notifica întotdeauna înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

Dreptul de transmitere a datelor:

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră într-un format convențional, structurat și prelucrabil automat și aveți dreptul să transmiteți aceste date cu caracter personal către un alt operator, dacă prelucrarea este bazată pe temeiuri legale, consimțământ sau relația contractuală.

Dreptul de retragere a consimțământului:

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământ, dumneavoastră, în calitate de utilizator, aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment. Puteți face acest lucru prin anularea contului dumneavoastră.

Dreptul de opoziție:

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal doar dacă prelucrarea se bazează pe interesul public sau pe un interes legitim. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing. Acest lucru este posibil în prezent prin renunțarea la comerciantul dorit prin intermediul setărilor contului. De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de protecție a datelor.

7. Cum îmi pot exercita drepturile?

Vă puteți exercita drepturile prin transmiterea unui e-mail către partea responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de operator. Pentru a evita divulgarea neautorizată a datelor dumneavoastră cu caracter personal, este obligatoriu să trimiteți solicitarea folosind adresa de e-mail asociată cu contul dumneavoastră.

Operatorul va avea la dispoziție un termen de o lună pentru a răspunde la solicitarea dumneavoastră. Această perioadă va începe să curgă de la data la care operatorul a primit solicitarea dumneavoastră și dispune de toate informațiile necesare pentru a răspunde la solicitarea dumneavoastră.

Operatorul va pune la dispoziție informațiile solicitate gratuit. În cazul în care solicitările sunt nefondate sau disproporționate, în special datorită caracterului lor repetitiv, operatorul poate impune o taxă rezonabilă sau poate refuza cererea.

Prezenta Politică privind confidențialitatea este guvernată și trebuie interpretată în conformitate cu legea belgiană. Doar instanțele din districtul judiciar Gent dețin competența teritorială pentru judecarea litigiilor.

Pentru completitudine, dorim să vă informăm că aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritatea pentru protecția datelor (https://www.dataprotection.ro/) în cazul în care operatorul nu răspunde la solicitarea dumneavoastră sau refuză solicitarea, sau dacă răspunsul operatorului nu se ridică la așteptările dumneavoastră.